Home ทั่วไป เปิดปฏิทินวันสำคัญ ปี 2561วันหยุดราชการ วันหยุดยาวปี 2561
เปิดปฏิทินวันสำคัญ ปี 2561วันหยุดราชการ วันหยุดยาวปี 2561

เปิดปฏิทินวันสำคัญ ปี 2561วันหยุดราชการ วันหยุดยาวปี 2561

0
0

เปิดปฏิทินวันสำคัญ ปี 2561วันหยุดราชการ วันหยุดยาวปี 2561

อยากจะไปเที่ยวยาวๆหลายๆวัน แต่ก็ไม่อยากลางานเยอะ มาดูปฏิทินวันหยุดกันเถอะ จะได้วางแผนเที่ยวยาวๆโดยไม่ต้องลาเยอะ

วันหยุด เดือนมกราคม 2561

Loading...

– วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่

– วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันหยุด เดือนมีนาคม 2561

– วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2561

– วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี

– วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

– วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

– วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

– วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2561

– วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน

– วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา

* หมายเหตุ : วันพืชมงคล (รอประกาศจากสำนักพระราชวัง)

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2561

– วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา

– วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา

* หมายเหตุ : วันหยุดชดเชย 28 กรกฎาคม 2561 รอประกาศจากทางการอีกครั้ง

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2561

– วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2561

– วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

– วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

* หมายเหตุ : วันหยุดชดเชย 13 ตุลาคม 2561 รอประกาศจากทางการอีกครั้ง

วันหยุด เดือนธันวาคม 2561

– วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ

– วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี

นอกจากนี้ เรายังสรุปวันหยุดยาว 2561 ที่หยุดติดต่อกันหลายวันมาให้ทุกคนได้ทราบกันอีก ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวไหน หรือจะทำอะไร มาเช็กกันได้เลย

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2560 – เดือนมกราคม 2561

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

– วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560

– วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี

– วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่

– วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

หยุดยาวเดือนเมษายน 2561

วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

– วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี

– วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

– วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน

– วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

– วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

– วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์

– วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2561

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หยุดติดกัน 3 วัน

– วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา

– วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา

– วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

* หมายเหตุ : วันหยุดชดเชย 28 กรกฎาคม 2561 รอประกาศจากทางการอีกครั้ง

หยุดยาวเดือนสิงหาคม 2561

วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

– วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561

– วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ

– วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2561

วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 3 วัน

– วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

– วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

– วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561

– วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561

– วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2561 วันสิ้นปี

– วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

ที่มา : www.gangbeauty.com

Loading...